Søk sykehjemsplass

Et opphold i sykehjem er et heldøgnstilbud i institusjon med helsepersonell tilgjengelig hele døgnet. 

Søk sykehjemsplass (elektronisk)   Søk sykehjemsplass (papir)

 

Du kan søke om ulike typer opphold: