Om sykehjemsopphold

Pasienter som har fått plass på sykehjem skal få nødvendig helsehjelp og praktisk bistand.

Dette innebærer blant annet:

  • kosthold
  • medisiner/medisinsk forbruksmateriell
  • legetilsyn av sykehjemslege og tannhelsetjeneste fra fylkeskommunal tannklinikk
  • ergo- og fysioterapi i tråd med eventuelt individuelt vedtak fra bestillerkontoret
  • sosiale aktiviteter

Ved korttidsplass beholder du fastlegen og din faste tannlege.

Ved planlagte undersøkelser, tannlegebesøk eller lignende er det ønskelig at pårørende kan følge når det er behov for dette. Ansatte ved sykehjemmet er behjelpelig med å bestille transport. 

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Har du ektefelle eller annen hjemmeboende familie skal de sikres et rimelig økonomisk grunnlag. Avlastningsopphold er gratis. 

Priser for institusjonsbaserte tjenester