Hjelpetilbud til veteraner fra internasjonale operasjoner

Før, under og inntil ett år etter deltakelse i internasjonale operasjoner er Forsvaret ansvarlig for helseoppfølgingen. Deretter er det sivile helsevesenet veteranenes primære kontaktpunkt. Her finner du oversikt over de ulike hjelpetilbudene.

Forsvaret tilbyr veteraner oppfølging ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring og Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk. Disse er et supplement til sivilt helsevesen, og kan tilby blant annet rådgivning om helseplager relatert til utenlandstjeneste, utredning og kortvarig behandling av psykiske lidelser.

I Karmøy kommune er det tjenestene innen Rus- og psykisk helse som kan gi råd og veiledning til veteraner og pårørende som har behov for helsehjelp.

Andre kommunale tjenester som kan bistå:

Andre hjelpelinjer

Her er de viktigste kontaktpunktene for veteraner og deres familie og venner som har behov for noen å snakke med: