Fremmede arter

Invaderende og fremmede arter fører til utrydning av dyre- og plantearter. Dette er en av de viktigste truslene mot naturmangfold. Fremmede arter kan innebære konkurranse om de samme ressursene, overføre sykdom og påvirke habitatet.

Dette er en oversikt over arter som er trusler mot naturen i Karmøy: