Forurensing

Karmøy har flere industriområder og virksomheter som har utslipp av ulike typer for forurensing som kan påvirke helse og miljø. Forurensing som kan påvirke helsen blir ofte omtalt som miljøfaktorer om omfatter støy, støv, lukt og mer tradisjonell forurensing som kjemikalieutslipp.