Startlån

Du kan søke startlån dersom du har langvarige problemer med å få lån i ordinær bank. Startlån kan gi deg mulighet til å få en nøktern og rimelig bolig.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Startlån kan benyttes til:

Har du allerede startlån?

Da har vi informasjon for deg her. Eller du kan lese videre hvis det er noe om tildeling som du lurer på.

Hvem kan få tilbudet?

Du må være bosatt i Karmøy kommune for å kunne få startlån. Startlån er en behovsprøvd ordning og midlene er begrenset.

Målgruppen er hovedsakelig husstander med varig lav inntekt.

Unge i etableringsfasen er ikke i målgruppen for ordningen. Dette da unge ikke har utnyttet sparepotensialet sitt og vil kunne få lån i ordinær bank på sikt.

All annen gjeld må også kunne betjenes ved siden av startlånet. Dersom du har mye annen gjeld eller inkassosaker vil du få avslag.

Les mer om hvem som kan få startlån på Husbankens nettside.

Retningslinjer for startlån og tilskudd i Karmøy kommune:

 • Du må være bosatt i Karmøy kommune, og boligen du søker om lån eller tilskudd til må være i Karmøy kommune.  
 • Minst en søker må ha varig lav inntekt som lønnsinntekt eller uføretrygd. Midlertidig inntekt medregnes i vurderingen dersom det er to søkere.
 • Du kan kun søke om refinansiering av dyre lån med boligen som sikkerhet dersom du står i fare for å miste boligen på tvangssalg. Du må dokumentere dette og refinansiering gis bare en gang.

  Veiledende kjøpesum inkl. omkostninger ved kjøp for en nøktern bolig i Karmøy kommune, gjeldende per 18.03.2024:
  • Voksne uten barn: kr. 2 000 000,-
  • 1 voksen + barn: kr. 2 300 000,-
  • 2 voksne + barn: kr. 2 600 000,-
  • Søkere med spesielle behov: individuell vurdering
  • Boligkontoret vurderer de veiledende kjøpesummer fortløpende i henhold til boligmarkedet
    
 • Tilskudd til tilpasning av bolig er begrenset og økonomisk behovsprøvd. Du må dokumentere behovet for tilpasning med funksjonsbeskrivelse fra Fysio- og ergoterapitjenesten. Tilskudd avskrives med 10 % hvert år. Tilskudd over kr. 40 000,-  skal sikres med pant i boligen.
 • Tilskudd til prosjektering og utredning er begrenset med inntil kr. 20 000,-.
 • Det kan gis unntak for retningslinjene basert på en individuell vurdering.

For deg som allerede har startlån

Karmøy kommune følger Husbankens rentesatser med et påslag på 0.25%.

Lånet gis med flytende eller fast rente med bindingstid på 3, 5,10 eller 20 år.

For informasjon om rentesatser vises til Husbankens renteoversikt.

Kommunen bruker Intrum som låneforvalter. Dette betyr at det er Intrum som tar seg av utbetaling av lån samt håndterer fakturering, purring og inkasso. De besvarer også generelle spørsmål om lånet ditt.

All informasjon om lånet ditt vil komme fra Intrum.

Du kan kontakte Intrum Låneadministrasjon på:
Telefon: 73 54 23 20
E-post: laaneadm@intrum.com

Du kan også logge deg inn på “Min side” hos Intrum her

Bestill en som kan hjelpe deg

Saksbehandlere som driver boligsosialt arbeid, finner du under "Eiendom", de kan hjelpe deg på vei med det du lurer på.

Bestill møte med en av de her

Lover og regler

Forskrift om lån fra Husbanken

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot kap II §§14 til 15

Forvaltningsloven § 18 og §§ 28 til 34