Friskliv og mestring

Karmøy kommune skal fremme helse og forebygge sykdom. Alle kursene starter med en individuell helsesamtale for å kartlegge utfordringer og gi oversikt over eventuelle tilpasninger som må gjøres for den enkelte. 

Målgruppen er personer som ønsker å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudene er spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller allerede har en diagnose. Enkelte kurs blir gjennomført på tvers av flere kommuner. Se mer informasjon under de ulike tilbudene.

Kurstilbud