Kunstplan og retningslinjer for kunst i det offentlige rom

Her kan du lese gjeldende kunstplan for Karmøy kommune, og vedtatte retningslinjer for kunst i det offentlige rom.

Springende rådyr - Klikk for stort bildeSpringende rådyr Astrid Havn Tranøy

Kunstplan

Saman med Retningslinjer for kunst i det offentlige rom i Karmøy kommune, skal Kunstplan for 2020-24 vere ein strategi for arbeidet med kunst i offentleg rom i Karmøy, og eit verktøy for å sikre at vedtatte mål og tiltak blir omsette i handling. Retningslinjene skal nyttast i alle kunstprosjekt, og kunstplanen skal skildre retning for satsingsområdet kunst i offentleg rom.

Her kan du lese kunstplan for Karmøy kommune 2020-2024.

 

Kvifor ha kunst i offentlege rom?

Målet med å plassere ut kunst i det offentlege rom, i skular, institusjonar og andre offentlege bygg, er at flest mulig skal få oppleve kunst av høg kvalitet.

Offentleg kunst er tilgjengeleg for veldig mange med sin plassering på fellesarenaer der folk ferdast og møtes. Å tilgjengeleggjere kunst for alle er demokratiserande, alle har rett til å oppleve kunst. Kunst plassert i det offentlege rom aukar staden sin attraktivitet.

Kunstnarar er ein viktig del av det offentlege ordskifte. Gjennom kunst som uttrykksform kan kunstnaren skape nye vinklingar og perspektiv å forstå verda ut frå, og kunstnaren sine ytringar inngår i den allmenne meiningsutveksling, identitetsdanning og minneforvaltning. Kunst i offentleg rom bidrar til mangfald og forståing for ulike kunstuttrykk.


Kunstprosjekt i offentlege bygg skaper ein spenning mellom arkitektur og kunst, og påverkar vår oppleving av staden. Kunst i det offentlege rom møter oss i ein større og meir kompleks samaheng enn i det lukka kunstrommet.