Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.  Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

banner med tekst og bilde - Klikk for stort bilde

Skolen skal være et sted der alle kan være med, føle seg trygge og lære. Vi ønsker at elevene skal trives både sosialt og faglig, og for å få til det trenger vi et vennlig og støttende miljø.

Alle som jobber på skolen skal passe på at elevene har det bra. Hvis noen, enten det er en elev eller en voksen, ser eller tror at en elev blir behandlet dårlig eller mobbet, må de gripe inn med en gang hvis det er mulig. Deretter må de si ifra til rektoren, som vil undersøke saken nærmere.

Rektoren har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven skal føle seg trygg og godt på skolen igjen. Dette kalles aktivitetsplikt.

Hvis en elev føler seg mobbet eller dårlig behandlet av en lærer eller andre ansatte på skolen, er skolen ekstra ansvarlig for å håndtere situasjonen. Rektoren skal varsle skoleeieren, som vil ta tak i saken videre.

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe dårlig behandling eller mobbing, kan dere melde saken til statsforvalteren. Før dere gjør det, må dere først ha snakket med rektoren på skolen, det må ha gått minst en uke siden dere gjorde det, og saken må handle om skolemiljøet der eleven går nå.

Hvis statsforvalteren mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen må gjøre for at eleven skal føle seg trygg og godt på skolen.

Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø reguleres i paragraf 9A i Opplæringslova.
Plan for trygt og godt skolemiljø 2023-2028 - Karmøy kommune. (PDF, 7 MB)