Skolehelsetjenesten

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Her kan elever ta kontakt hvis de lurer på noe, trenger noen å snakke med eller trenger hjelp til å løse personlige spørsmål eller spørsmål om helse. Tilbudet er gratis, og helsesykepleier har taushetsplikt. Skolehelsetjenesten finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Oversikt over når helsesykepleier er tilstede, kommer til høsten. 

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme barn- og ungdoms helse og trivsel, og å forebygge sykdom og skade. Elever som trenger det blir fulgt opp, eventuelt henvist til andre fagpersoner (fysio- og ergoterapeut, PP-tjenesten, veiledningssenteret og fastlege), eller spesialhelsetjenesten i samråd med foresatte.

Skolehelsetjeneste er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skole.

Som ledd i det helsefremmende og forebyggende arbeidet, har tjenesten en særlig mulighet til å oppdage psykiske plager eller lidelser, og begynnende skjevutvikling hos barn og ungdom i følgende sammenhenger:

  • Skolestartundersøkelse i 1. klasse
  • Helsesamtale i 8. klasse
  • Veiing og måling i 3. og 8. klasse
  • Vaksinering
  • Helseopplysning og undervisning
  • Ved andre målrettede undersøkelser
  • Gjennom samarbeid med skolen og andre aktuelle instanser
  • Veiledning i personlige og helserelaterte problemstillinger


Ta kontakt med nærmeste helsestasjon og oppgi navnet på aktuell skole for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten.

Sorgstøttegruppe for barn og unge

Skolehelsetjenesten i Karmøy kommune og Den norske kirke, Karmøy ønsker sammen å tilby sorgstøtte til barn og unge som har opplevd dødsfall i nære relasjoner (som forelder eller søsken). Sorgstøttegruppen er basert på den metodiske veilederen fra seksjon for sorgstøtte på Akershus universitetssykehus, og vil være trosnøytral.