Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid for 1.- 4. trinn, og for barn med særskilte behov til og med 7. trinn. Opptaket foregår på den enkelte skole. Alle som er påmeldt innen søknadsfristen 15. februar får plass. De som søker etter fristen får plass etter kapasitet på den enkelte skole.

SFO åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.30. Den er åpen 11 måneder i året.

Prisene som dere ser er justert opp med 3,7 % med virkning fra og med 1. august 2023 i forhold til prisene for skoleåret 2022/23.

 

Gratis kjernetid for 1. og 2. klasse fra og med 1. august 2023

Det innføres 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1.trinn og 2. trinn. I Karmøy kommune betyr det at alle elever på 1.trinn og 2. trinn kan få gratis plass i SFO hver dag fra kl.07.45-15.00. Tilbudet gjelder hele SFO året, også i skolens ferier.

SFO har stengt i juli måned.

4 modeller for 1.- 2. trinn

Gratis kjernetid 1. og 2. trinn - modeller og priser SFO 2023/2024
Modell Pris
Gratis kjernetid, kl. 07.45 – kl. 15.00, ingen betaling. 0
Gratis kjernetid med morgen, kl. 07.00 - 15.00. 579
Gratis kjernetid med ettermiddag, kl. 07.45 - 16:30 1.157
Gratis kjernetid med morgen og ettermiddag, kl. 07.00 - 16.30. 1.735

4 modeller for 3.- 4. trinn

4 modeller og priser SFO 2023/2024 - for 3. og 4. trinn
Modell Pris
Ettermiddagsmodell 1 (Skoleslutt til kl. 15.00) 1.807
Ettermiddagsmodell 2 (Skoleslutt til kl. 16.30) 2.658
Full modell 1 (morgen+ ettermiddagsmodell 1 til kl. 15.00) 2.527
Full modell 2 (morgen+ ettermiddagsmodell 2 til kl. 16.30) 3.395

Elektronisk påmeldingsportal/endring i oppholdstid og oppsigelse

Betalingsreduksjon for SFO (DOCX, 148 kB)

SFO-vedtekter (PDF, 2 MB)

 

Har du spørsmål som gjelder SFO?
Da kan du ta direkte kontakt med den skolen det gjelder.