Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid for 1. - 4. trinn, og for barn med særskilte behov til og med 7. trinn. Opptaket foregår på den enkelte skole. Alle som er påmeldt innen søknadsfristen 15. februar får plass. De som søker etter fristen får plass etter kapasitet på den enkelte skole.

SFO åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.30. Den er åpen 11 måneder i året.

Prisene som dere ser er justert opp med 4,3, % med virkning fra og med 1.  august 2024 i forhold til prisene for skoleåret 2023/24.

Gratis kjernetid for 1. - 3. klasse fra og med 1. august 2024

Det innføres 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. - 3. trinn. I Karmøy kommune betyr det at alle elever på 1. - 3. trinn kan få gratis plass i SFO hver dag fra kl. 07.45-15.00. Tilbudet gjelder hele SFO året, også i skolens ferier.

SFO har stengt i juli måned.

4 modeller for 1. - 3. trinn

4 modeller for 1. - 3. trinn
Modell Pris
Gratis kjernetid, kl. 07.45 – kl. 15.00, ingen betaling. 0
Gratis kjernetid med morgen, kl. 07.00 - 15.00. 604
Gratis kjernetid med ettermiddag, kl. 07.45 - 16:30 1.207
Gratis kjernetid med morgen og ettermiddag, kl. 07.00 - 16.30. 1.810

4 modeller for 4. trinn

4 modeller for 4. trinn
Modell Pris
Ettermiddagsmodell 1 (Skoleslutt til kl. 15.00) 1.885
Ettermiddagsmodell 2 (Skoleslutt til kl. 16.30) 2.772
Full modell 1 (morgen+ ettermiddagsmodell 1 til kl. 15.00) 2.636
Full modell 2 (morgen+ ettermiddagsmodell 2 til kl. 16.30) 3.541

Elektronisk påmeldingsportal/endring i oppholdstid og oppsigelse

Søknadsskjema for betalingsreduksjon i skolefritidsordningen (SFO) (PDF, 245 kB)

SFO vedtekter skoleåret 2024-2025 (PDF, 393 kB)

Har du spørsmål som gjelder SFO?
Da kan du ta direkte kontakt med den skolen det gjelder.