Økonomisk sosialhjelp

Er du bekymret for egen økonomi, har mistet jobben, fått uforutsette utgifter eller lignende er du velkommen til å ta kontakt med NAV Karmøy-Bokn for råd og veiledning. Du kan være anonym om du ønsker det.

Familiekontakt i NAV

Familiekontakt i NAV (FIN) er et tilbud til barnefamilier som har en vanskelig økonomisk hverdag. Målet er at familien skal få økonomisk selvstendighet og en bedret livssituasjon for hele familien. Etter at NAV har vurdert familien ut fra kriteriene for å delta, og familien takker ja til å være med, vil de få en egen, fast og tilgjengelig familiekontakt. Familiekontakten vil gi råd og veiledning til familien etter behov.

Andre tjenester og selvbetjeningsløsninger

Informasjon om Nav sine tjenester og selvbetjeningsløsninger finner du på nav.no.

Har du ikke mulighet til å benytte deg av de digitale tjenestene eller trenger nødhjelp, kan du ta kontakt på NAV Karmøy-Bokn sin vakttelefon. Vakttelefonen besvares hverdager mellom kl. 09–15.