Bostøtte

Bostøtte er en økonomisk støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Husbankens bostøtte

  • Det er kommunen som behandler søknadene om Husbankens bostøtte. Kommunen har all kontakt med deg som søker. Det er Husbanken som avgjør om du får bostøtte.  
  • Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer den 20. i måneden etter. 
  • Du får all informasjon om Husbankens bostøtte på deres nettsider. 
  • Meld fra om endringer på Husbankens nettsider. Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Hvordan søke om bostøtte

Du må søke elektronisk via Husbankens nettsider, men du kan kontakte boligkontoret om du trenger hjelp til å fylle ut søknad.

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har for høy inntekt en eller to måneder, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Du må søke på nytt dersom du får avslag tre måneder på rad.  

Søk om bostøtte her