Liten og trygg

«Liten og trygg» heter det i de kommunale barnehagene. Barnehagene legger stor vekt på trygghet i alle perspektiver, og spesielt i overganger.

En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. Barnehagene driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved barnehagestart, hvor relasjoner bygges. Trygge foreldre gir trygge barn!

Liten og trygg barnehager

Avaldsnes barnehage – Bygnes vitenbarnehage – Kolnes barnehage – Sevland barnehage – Skudenes barnehage – Storesund barnehage – Vea barnehage – Vormedal barnehage 

 

Bildet viser grafisk logo av Liten og Trygg i burgunderrødt, oransj, og mørkeblått - Klikk for stort bilde Bilde viser barn i et uteområdet som leser boka Knytt Lissene - Klikk for stort bilde

Overganger innad i barnehagen og fra barnehage til skole setter også spor, og ansatte har fokus på barnets beste gjennom disse overgangene. De bruker tid, lager trygge rammer og tilpasser dem barnets behov. 

Bilde viser en ansatt som trøster et barn i gresset. - Klikk for stort bilde

 

 

Den største ressursen i barnehagen er det personalet som utgjør. De støtter, veileder og gir omsorg. Til sammen har de en enorm ansiennitet og erfaring, som danner grunnlaget for hverdager fylt av trygghet og glede.

 

Ordskyen vår

Hva betyr “Liten og trygg” for barna, foreldrene og de ansatte i Karmøy kommune sine åtte barnehager?

Bilde viser ordskyen til Liten og Trygg, med ordene Nestekjærlighet, Raushet, Smil, Trygghet, Omsorg, Trivsel, Empati, Samarbeid, Kommunikasjon, Annerkjenne, Glede, Mestring, Lek, Respekt, Nærhet, Relasjon, Bli sett, Veilede, Tilstede, Vennskap, Tid, Foreldresamarbeid, Varme, Rutiner, Tillit, Inkludering, Ro, Læring, Tilvenning, og Forutsigbarhet - Klikk for stort bilde

Liten og trygg-ordskyen, er et resultat av arbeid som alle ansatte i kommunens barnehager har vært med på, å definere begrepet Liten og trygg.

Det er godt å ha en retning og ordskyen viser visjonen for arbeidet som legges ned av hver og en av de ansatte i det daglige møte med barn og foreldre.

 

 Diggisangen

Diggisangen er lagd for Karmøy kommune av Karianne Arntzen & Eivind Jul Wibe Fiksdal. Hør den, spill den og syng den så mye, så høyt og ofte du vil!

 

Bilde viser lyrikken til Diggisangen, med noter og sangoppsett. - Klikk for stort bilde

Last ned notearket her (PDF, 49 kB)

 

Lenke til Diggisangen på Spotify i grønn boks - Klikk for stort bilde

Hør Diggisangen på Spotify