Tett På– enheten

Tett På- enheten fatter vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne og vedtak om spesialpedagogisk hjelp i alle barnehagene i Karmøy kommune. 

Ansatte som arbeider med barn som trenger ekstra hjelp og støtte tilhører Tett På enheten. Dette gjelder uavhengig om barnehagen er kommunal eller privat. I enheten arbeider 60 pedagoger og fagarbeidere. 

Tett På er delt inn i 2 soner med hver sin avdelingsleder. Sone Nord innbefatter alle barnehagene fra Bygnes og nordover , inkludert barnehagene på fastland siden. Sone Sør innbefatter alle barnehagene fra Kopervik og sørover helt til Skudenes.