"Sammen om framtidens Karmøy"

Kommunestyret vedtok mandag 17. juni ny visjon: “Sammen om framtidens Karmøy”.

Grafikk med bilde fra film. Viser skolebarn og rektor. Illustrasjon.  - Klikk for stort bilde


I mange år har Karmøy kommunes visjon vært “Kommunen som vil du skal lykkes”. Mandag ble denne byttet ut med “Sammen om framtidens Karmøy”. Den formidler betydningen av fellesskap og samarbeid for å bygge en positiv framtid for Karmøy-samfunnet. Visjonen antyder en felles innsats fra alle - både ansatte, folkevalgte, innbyggere, næringsliv og frivillige - for å forme framtida. Samtidig gir den en retning og peker mot en bærekraftig og ønskelig utvikling av samfunnet. 

Visjonen er et resultat av brede medvirkningsprosesser. Ansatte fra ulike yrkesgrupper og ledere fra alle nivåer i tillegg til tillitsvalgte og folkevalgte har deltatt i dette arbeidet. 

Den nye visjonen ble vedtatt i forbindelse med behandling av ny organisasjonsstrategi for 2024-2034 som har fått tittelen “Tillit, samarbeid og kompetanse”.  

Organisasjonsstrategien handler om hvordan en skal rigge organisasjonen for framtida, for å være en bærekraftig og inkluderende kommune. Karmøy kommune står foran store omstilling i åra som kommer. Det vil bli krevende å få tak i nødvendig kompetanse i og med at vi blir færre i arbeid og flere eldre.  Strategien understreker at samarbeid og tillit er avgjørende for å nå mål. Samtidig er kompetanse nøkkelen for å opprettholde dagens velferdstjenester og for å sikre  evne og kapasitet til å utvikle tjenestene for framtidas behov. Strategien har fire målområder for kommunen: 

  • Samarbeid for å nå mål
  • Framtidsrettede tjenester
  • Regionens beste arbeidsplass
  • Inkludering og likestilling 

Kommunens verdier er “Modig, inkluderende og åpen”. 

I denne filmen kan du se begrunnelse for visjonen og organisasjonsstrategien:

Meld deg på nyhetsbrev

Nyheter og informasjon om kommunens tilbud 
og aktiviteter, rett i din innboks.