Lovlig vedtak om politisk ressurs

Det ble krevd lovlighetskontroll av Karmøy kommunestyre sitt vedtak 18. mars om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune. Statsforvalteren slår fast at vedtaket er lovlig.

Logo: statsforvalteren i Rogaland og bilde av bygg - Klikk for stort bildeStatsforvalteren har avgjort lovlighetsklage i Karmøy.

Det var representanter fra Fremskrittspartiet og Industri- og næringspartiet som ba Statsforvalter vurdere lovligheten av vedtaket. Den politiske debatten har stått om inhabilitet, og retten til å stemme over Jarle Nilsen sin rolle som politisk ressurs. I det vedtatte godtgjøringsreglementet er det satt av 650 000  kroner til politisk ressurs, denne utpekes av posisjonen og blir godtgjort tilsvarende 38 prosent stilling av ordførers lønn i tillegg til godtgjøring for  deltakelse i formannskapet.

I sitt svar på lovlighetskontrollen skriver Statsforvalteren at det er saksbehandlingsfeil ved inhabilitetsavgjørelsen, men dette får ikke konsekvenser for vedtaket. Medlemmene i Arbeiderpartiet var habile i saksbehandlingen. Det er derfor lovlig av posisjonen å utpeke Jarle Nilsen som politisk ressurs i tråd med vedtatte godtgjøringsreglement.

Statsforvalteren sin redegjørelse kan du i sin helhet lese her (PDF, 204 kB)

 

Meld deg på nyhetsbrev

Nyheter og informasjon om kommunens tilbud 
og aktiviteter, rett i din innboks.