Endring i faktura fra kommunen

Det er gjort nasjonale endringer som gjelder eFaktura. Dette fører til at noen innbyggere nå får eFakturaen sendt direkte til seg, mens den ved forrige forfall ble sendt til for eksempel ektefelle eller samboer i samme husstand.

Den 19. april sendes det ut faktura for kommunale gebyrer. Det er den som står som juridisk eier av boligen som nå får regningen, og det trenger ikke være den som fikk regningen sist måned/kvartal. Vi ber våre innbyggere være oppmerksom på dette og sjekke med partner, ektefelle, samboer om at regningen er mottatt og blir betalt.  Det er en oppgradering av systemet hos eFaktura som fører til endringen. Kommunen kan endre hvem i husstanden som skal få eFaktura for kommunale gebyrer dersom dere er to som står som juridiske eiere. Dersom det er andre enn den som mottar regningen i april som skal ha fakturaen, kan du endre mottaker ved å sende inn skjema. 

Endre fakturamottaker her

Det er viktig å betale opprinnelig regning, endringen av mottaker kommer først ved neste faktura.  

Sykehjem og helsetjenester

Endringen fører til at de som tidligere har hatt faktura «på vegne av» ikke lenger vil kunne motta denne. For den som er pårørende og betaler regninger for syke barn eller foreldre vil dette føre til at fakturaen vil bli sendt til den som faktisk får helsetjenesten. Vi forstår at dette kan være krevende, men kommunen kan dessverre ikke endre på mottaker av faktura for disse tjenestene. Nasjonalt er det bestemt at regningen skal følge personen som får tjenestene. Ønsker du fortsatt å motta eFaktura «på vegne av», må du kontakte banken din for å høre hvilke muligheter de tilbyr. 

SFO og barnehage

Når det gjelder efaktura for SFO og barnehage sendes dette ut månedlig, regning for mai vil snart bli sendt ut Også her kan det bli endring i mottaker som følge av endret nasjonal løsning. Du kan i vedlagte skjema endre mottaker for fremtidige fakturaer, men dette vil ikke gjelde for fakturaen du mottar denne uken.

Meld deg på nyhetsbrev

Nyheter og informasjon om kommunens tilbud 
og aktiviteter, rett i din innboks.