Varsling

Psykososialt støtteteam kontaktes via legevakt

Kommunal kriseledelse:

Ved hendelser kan det være behov for at kommunen setter kriseledelse. Du varsler om en krisesituasjon til følgende:

  • Fungerende kommunedirektør Øystein Daviknes Hagerup - 402 18 401

Hvis kommunedirektøren ikke er å treffes, kontaktes (i prioritert rekkefølge):

Andre vakt- og nødtelefoner