Hvordan skrive reiseregninger

Reiseregninger registreres i Expense enten via datamaskin eller appen Visma Attach. I det følgende gis en kortfattet beskrivelse av hvordan du registrerer en standard reiseregning i Expense.

Alle kvitteringer og kursprogram må scannes og legges ved reiseregningen.

Ved å klikke på spørsmålstegnet oppe til høyre i Expence får du opp Visma Supportpanel som kan være til hjelp når du skal registrere reise, kjørebok eller utlegg.

Steg 1 

Start registreringen

Klikk på knappen Reise – og du får opp siden Generell Information.

Du må legge inn en beskrivelse – som er din referanse – under Beskrivelse av reiseregning.
Når du ber om diettgodtgjørelse,  også kursprogrammet legges ved under Generelle dokumenter. Kontroller at de opplysningene som allerede er lagt inn, er riktige. Klikk Lagre. 

Steg 2

Legg inn formål med reisen

Du får nå opp en ny side med en kalender. Her  du legge inn formålet med reisen under Formål/arrangement – samt dato og klokkeslett da reisen startet og ble avsluttet. Klikk Lagre + Neste.

Steg 3

Legg inn diett

Du kommer inn på siden Diett. Her legger du inn hvilke måltider som enten er inkludert i overnatting, dekket eller ikke dekket. Navn og adresse på hotell  legges inn. Klikk Lagre + Neste.

Steg 4

Legg inn kjørelengde og reiserute

Du kommer nå inn på siden Kjørebok. Her registrerer du bruk av egen bil/andre framkomstmidler. Angi samlet kjørelengde og reiserute (fra adresse – til adresse/sted) – og eventuelle andre opplysninger. Klikk Neste.

Steg 5

Registrer utlegg

Du kommer nå inn på siden for registrering av Utlegg. Her angir du dato for det aktuelle utlegget, type utlegg fra nedtrekksgardin, beløp – og legger ved filen som dokumenterer utlegget. Har du flere utlegg, klikk Legg til – og gjenta for nytt utlegg. Eller du kan bruke Visma Attach for å registrere utlegg.

Steg 6

Fullfør

Klikk Neste – og du får et Sammendrag av den registrerte reiseregningen som gir muligheter for kontroll.
Hvis alt ser ut til  å stemme – klikk Send til godkjenning.

Ønsker du å foreta noen endringer kan du redigere ved å enten klikke på den aktuelle siden (Reise/Diett/Kjørebok osv.), trykke på Forrige eller på «blyant-symbolet».

Har du ikke all informasjon og ønsker å avvente med å sende inn kan du velge å Lagre det du har registrert, og hente dette opp fra oversiktssiden senere.