Overgangsleiren "Ett steg opp"

Et satsingsområde i Karmøy kommune er å trygge overgang mellom barne- og ungdomsskole ved å arrangere leir. Denne arrangeres i samarbeid med bl.a. skole, helsesykepleiere, barnevern, PPT, Politiet og frivillige lag og foreninger.

Påmelding til leiren 2023

Skjema for påmelding

Informasjonsfilm om leiren "Ett steg opp".