Beintøft

Beintøft er en nasjonal kampanje for å få flere skoleelever til å gå sykle eller sparke til skolen. Karmøy satser stort på kampanjen og de beste klassene kjemper om både heder og premier.

Beintøft er en morsomt, miljøvennlig og lærerikt. Aktiv skolevei er viktig for helse og konsentrasjon. Når flere lar bilen stå, blir det også mindre forurensning og renere luft i nærområdet, bedre trafikksikkerhet rundt skolen og ikke minst: Det bidrar til reduserte klimagass-utslipp.

Karmøy kommune ønsker at flere barn skal gå eller sykle til skolen, og oppfordrer alle klasser på barneskolene til å delta i Beintøft. Kommunen har også utvidet selve kampanjeperioden: Mens resten av landet går og sykler i fire uker, varer det i 15 uker i Karmøy.

Det er gratis å delta, og det er lærerne som melder på klassene, samt registrere hvor mye elevene går eller sykler – gjerne sammen med elevene.  Alle klasser som deltar er med i konkurransen om fine premier både fra miljøagentene og Karmøy kommune.

Aktivitetsdag på Lindøy - Klikk for stort bildeAktivitetsdag for Beintøft-vinnere på Lindøy Elisabeth Espeset Hamnøy

Mer informasjon om kampanjen finnes på nettsida til Beintøft