Sjøørretprosjektet

Mange som har levd på Karmøy en stund vet og husker at det var mye ørret som gikk fra sjøen og opp i bekkene for å gyte om høsten. (sjøørret). Nå er det betydelig mindre slik fisk, og bestandene er på vei ned. Prosjekt har som mål å forbedre forholdene for sjøørret i Karmøy. Der gjøre tiltak som å legge ut gytegrus, plante kantvegetasjon langs elver.

Det er forskjellige ting som gjør at bestanden av sjøørret er på vei ned. Noen av de kan være:

  • Forurensning fra kloakk og landbruk
  • Graving
  • Muring av kanter langs bekkeneUtretting av bekker
  • med mer.

Sjøørretprosjektet er et samarbeid mellom flere organisasjoner. Den består av Vest-Karmøy grunneierlag, Aust-Karmøy Grunneigarlag, Karmøy Jeger, Fisker og Naturvernforening, Haugaland Vannområde og Karmøy kommune. En rapport som Rådgivende Biologer AS lagde i 2019, forteller om hva som best kan gjøres for å forbedre forholdene for sjøørret i 9 av Karmøy største og beste sjøørretvassdrag.

Rapporten fra Rådgivende Biologer AS, kan du lese her.

Informasjonsbrosjyre om prosjektet fra Haugaland vannområde, om prosjektet kan leses her (PDF, 2 MB)

Tiltak som gjøres

Liste med bekker og tiltak som er gjort og som er planlagt gjort

Her er noen filmer og bilder fra ulike tiltak som er gjort

Kontaktinformasjon

Peder Christiansen
Naturforvalter
E-post

Ønsker du møte med meg? Book deg et møte på et tidspunkt som passer deg. Så skal vi få det til.

Book møte med meg her