Sjøørretprosjektet

Mange som har levd på Karmøy en stund vet og husker at det var mye ørret som gikk fra sjøen og opp i bekkene for å gyte om høsten. (sjøørret). Nå er det betydelig mindre slik fisk, og bestandene er på vei ned. Prosjekt har som mål å forbedre forholdene for sjøørret i Karmøy. Der gjøre tiltak som å legge ut gytegrus, plante kantvegetasjon langs elver.

Det er forskjellige ting som gjør at bestanden av sjøørret er på vei ned. Noen av de kan være:

  • Forurensning fra kloakk og landbruk
  • Graving
  • Muring av kanter langs bekkeneUtretting av bekker
  • med mer.

Sjøørretprosjektet er et samarbeid mellom flere organisasjoner. Den består av Vest-Karmøy grunneierlag, Aust-Karmøy Grunneigarlag, Karmøy Jeger, Fisker og Naturvernforening, Haugaland Vannområde og Karmøy kommune. En rapport som Rådgivende Biologer AS lagde i 2019, forteller om hva som best kan gjøres for å forbedre forholdene for sjøørret i 9 av Karmøy største og beste sjøørretvassdrag.

Rapporten fra Rådgivende Biologer AS, kan du lese her.

Informasjonsbrosjyre om prosjektet fra Haugaland vannområde, om prosjektet kan leses her (PDF, 2 MB)

Tiltak som gjøres

Liste med bekker og tiltak som er gjort og som er planlagt gjort

Her er noen filmer og bilder fra ulike tiltak som er gjort