Myrflangre

Myrflangre er en av Norges sjeldneste orkideer. Den vokser nå kun 20 steder i landet. Ett av disse stedene er på Karmøy. Her samarbeider det med en bonde for å ta vare på blomsten.

I samarbeid med bonden, jobber kommunen for å tilpasse beitetrykket slik at arten skal overleve.

Norsk Botanisk forening har en video av tiltak  som er gjort i Buskerud. Artsdatabankens har laget et faktaark om myrflangre. På rødlista er myrflangre sterkt truet.

Bilde av myrflangre - Klikk for stort bilde