Hubro

Hubroen er fredet og bestanden i Karmøy utgjør 2 prosent av ca 1000 norske hubroer. I kystlyngheia og skjærgården på Karmøy har hubroen trivdes i århundrer. Derfor må vi skjøtte lyngheia, og dessuten hindre at hubroen får strøm fra høyspentanlegg.

Nåtidens hubroer trues av blant annet kraftlinjer, utbygginger, forstyrrelser, kollisjoner med biler, gjengroing, miljøgifter med mer.

  • Karmøy kommune arbeider for å bevare hubroen, med forskjellige tiltak som:
  • Brenne og skjøtte lyngheia i samarbeid med bønder.
  • Samarbeid med Haugaland Kraft for å hindre at hubroen dør av strøm i kroppen er et annet viktig tiltak.
  • Jobbes også aktivt i arealforvaltningen for å ta vare på arten.

Frivilligheten er også med på bevaring gjennom:

  • Registreringer
  • Rydding av hekkehyller
  • Informasjon og mer. 

Her kan du lese mer info og hubro, inkludert handlingsplanen for hubro.

Arnt Kvinnesland

Kontaktinformasjon

Peder Christiansen
Naturforvalter
E-post

Ønsker du møte med meg? Book deg et møte på et tidspunkt som passer deg. Så skal vi få det til.

Book møte med meg her