Havørn

Havørna er internasjonalt “rødlista” over globalt truet, Norge har en betydelig bestand og derfor et særskilt stort forvaltningsansvar for arten.

I Karmøy har vi mellom 5 og 10 territorielle par. Forstyrrelser av mennesker er en viktig trussel mot havørnhekking.

Havørna er en av fire norske fuglearter som står på den internasjonale “rødlista” over globalt truede fuglearter (oppført som sårbar), og med sin betydelige bestand har Norge et særskilt stort forvaltningsansvar for arten. Etter at bestanden var kraftig redusert etter lange tiders misforstått etterstrebelse, så man klare tegn på at den begynte å ta seg opp igjen etter at havørna ble totalfredet i 1968. Fredningen av havørna er en av de største naturvernsuksesser gjennom tidene i Norge. I dag har Norge den desidert største hekkebestanden i Vest-Europa, med over 2000 hekkende par. Arten har re-kolonisert gamle hekkeområder og viser klare ekspansjonstendenser sørover. Parallelt har folks holdninger til ørna endret seg vesentlig. I Karmøy har vi mellom 5 og 10 territorielle par. Disse vil noen år hekke, og andre år ha hvileår, eller mislykkes i hekkingen. Forstyrrelser av mennesker er en viktig trussel mot havørnhekking.

Havørn som kikker fra reiret i toppet av et tre - Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Peder Christiansen
Naturforvalter
E-post

Ønsker du møte med meg? Book deg et møte på et tidspunkt som passer deg. Så skal vi få det til.

Book møte med meg her