Elvemusling

Norge har et stort ansvar for å bevare elvemuslingen, hvor en vet at verdens eldste musling ble 284 år gammel. På hele Haugalandet har vi kun én bekk der vannet er rent nok til at elvemuslingen klarer å formere seg. Denne bekken er på Karmøy. 

Påvirker og blir påvirket av vannkvaliteten

Trolig er vannkvaliteten i Skagerak blitt påvirket  av at millioner av muslinger ble drept i norske vassdrag . Muslingene lever av å filtrere vannet for partikler, og har derfor fungert svært godt som et gratis renseanlegg for vannet som har kommet ut i Skagerak.

Blitt påvirket av forurensing og menneskelige tiltak

De største truslene i vår tid mot elvemusling er:

  • Sur nedbør, forurensing gjennom utslipp av gjødsel og kloakk.
  • Menneskeskapte barrierer sånn at fisken ikke kommer seg opp i elvene

Stort ansvar i Norge, Karmøy eneste på Haugalandet.

Norge har ca 40% av den Europeiske bestanden av elvemusling, og dermed et stort ansvar for å bevare den.

På hele Haugalandet er det dessverre kun en kjent forekomst av elvemuslig hvor vannet er rent nok til at den klarer å formere seg. Denne bekken er i Karmøy, og kommunen arbeider for å forbedre forholdene for muslingen.

Tiltak som er blitt gjort er for eksempel å plante kantvegetasjon langs bekken.

Miljødirektoratet har utarbeidet en egen handlingsplan for elvemusling.

Historisk musling

Elvemusling var den første arten som ble fredet i Norge. Det var fordi dronningen i Danmark ville ha perlene den kan produsere for seg selv. Befolkningen i Norge fikk derfor ikke plukke dem. På starten av 1700-tallet hadde dronningen egne fiskere i Norge for å fange disse.

For å finne 1 perle må en plukke og ødelegge ca 10 000 muslinger. Og det var et svært krevende og ødeleggende arbeid. Elvemuslingen, som før het elveperlemusling, er fortsatt fredet.

Elvemusling i en hånd - Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Peder Christiansen
Naturforvalter
E-post

Ønsker du møte med meg? Book deg et møte på et tidspunkt som passer deg. Så skal vi få det til.

Book møte med meg her