Elvemusling

Norge har et stort ansvar for å bevare elvemuslingen, hvor en vet at verdens eldste musling ble 284 år gammel. På hele Haugalandet er det bare forekomst av elvemuslig hvor vannet er rent nok til at den klarer å formere seg ett sted - i en bekk i Karmøy. 

Påvirker og blir påvirket av vannkvaliteten

Trolig er vannkvaliteten i Skagerak blitt påvirket  av at millioner av muslinger ble drept i norske vassdrag . Muslingene lever av å filtrere vannet for partikler, og har derfor fungert svært godt som et gratis renseanlegg for vannet som har kommet ut i Skagerak.

Blitt påvirket av forurensing og menneskelige tiltak

De største truslene i vår tid mot elvemusling er:

  • Sur nedbør, forurensing gjennom utslipp av gjødsel og kloakk.
  • Menneskeskapte barrierer sånn at fisken ikke kommer seg opp i elvene

Stort ansvar i Norge, Karmøy eneste på Haugalandet.

Norge har ca 40% av den Europeiske bestanden av elvemusling, og dermed et stort ansvar for å bevare den.

På hele Haugalandet er det dessverre kun en kjent forekomst av elvemuslig hvor vannet er rent nok til at den klarer å formere seg. Denne bekken er i Karmøy, og kommunen arbeider for å forbedre forholdene for muslingen.

Tiltak som er blitt gjort er for eksempel å plante kantvegetasjon langs bekken.

Miljødirektoratet har utarbeidet en egen handlingsplan for elvemusling.

Historisk musling

Elvemusling var den første arten som ble fredet i Norge. Det var fordi dronningen i Danmark ville ha perlene den kan produsere for seg selv. Befolkningen i Norge fikk derfor ikke plukke dem. På starten av 1700-tallet hadde dronningen egne fiskere i Norge for å fange disse.

For å finne 1 perle må en plukke og ødelegge ca 10 000 muslinger. Og det var et svært krevende og ødeleggende arbeid. Elvemuslingen, som før het Elveperlemusling, er fortsatt fredet.

Elvemusling i en hånd - Klikk for stort bilde