Slik beregner kommunen forbruksgebyret for din bolig

For boliger uten vannmåler beregnes vannforbruket basert på bruksarealet for din bolig. Boligens bruksareal (m²) omregnes til kubikkmeter (m³) vannforbruk basert på omregningsmodellen beskrevet her.

Kommunen henter bruksarealet for boligen din fra det offentlige registeret for bygg og eiendom, som heter Matrikkelen.

  • For boliger med bruksareal opptil 186 kvadratmeter, mulitpliseres bruksarealet med 0,9 for å beregne vann- og kloakkforbruket. Eksempelvis 175 x 0,9 = 157,5 kubikk.
  • Boliger mellom 186 og 300 kvadratmeter bruksareal betaler alle på grunnlag av 186 kvadratmeter: Eksempelvis 186 x 0,9 = 167,4 kubikk
  • Boliger over 300 kvadratmeter får først et fratrekk på 114 kvadratmeter, før arealet multipliseres med 0,9: Eksempelvis (350 kvadrat – 114) x 0,9 = 212,4 kubikk

For å finne forbruksgebyret ditt, multipliserer du antall kubikk med enhetsprisen for stipulert vann og kloakk.

Dette er omregningsfaktorene som er vedtatt av kommunestyret

For boliger og utleiehytter er omregningsfaktoren 0,9

For fritidsboliger er omregningsfaktoren 0,3