Sikkerhet og beredskap

I store og små kriser har kommunen et omfattende ansvar for å sikre innbyggernes helse og sikkerhet.

Mann som holder walkie talkie. Foto - Klikk for stort bilde

Kommunen må hele tida jobbe for at uønskede hendelser ikke skjer, og at konsekvensene blir så små som mulig hvis de skjer.

Dersom det skulle skje en større uønsket hendelse (ofte kalt krise), har kommunen en beredskapsplan som viser hvordan kriseledelsen og andre sentrale ressurser skal opptre. Når vi snakker om krisehåndtering, er det vanlige å skille mellom den “stående beredskapen” (brannvesen, politi, helsevesen og så videre) og den “overordnede beredskapen” som gjerne omtales som “kriseledelsen” i kommunen. Det er den overordnede beredskapen som ivaretas av beredskapsplanen, mens nødetatene har sine egne planer.

Les hvordan kommunen ønsker å bli varslet ved en større krisehendelse. Der finner du også telefonnummer til nødetater mv. 

Er du i stand til å greie deg selv noen dager?

Noen ganger skjer det ting som gjør at samfunnet ikke fungerer helt slik vi er vant til. Det trenger ikke være de store katastrofene, men kan være utfordrende nok. Eksempelvis kan ekstremvære føre til at veier blir uframkommelige eller strømmen forsvinner. Det kan bli noen dager uten mulighet til å komme seg for eksempel i butikken. Da er det viktig å være forberedt på å greie seg selv. Myndighetene anbefaler derfor alle å ha et  lager av nødvendighetsartikler hjemme som gjør at en kan greie seg i ei uke. Dette kalles gjerne egenberedskap

Relevante lenker til sikkerhet og beredskap: