Lekeplasser

Per nå er det ca. 500 lekeplasser i kommunen, både private og kommunale. Dette er lekeplasser velforeninger kan få tilskudd til for å få nye eller fornye lekeapparater. Eller dere kan få hjelp fra kommunen til vedlikehold av lekeplasser.

Hva er offentlige og private lekeplasser?

Per nå er det ca. 500 lekeplasser i kommunen, både private og kommunale. Og på mange av disse er det ikke avklart hvem som egentlig har ansvar.

Hvis du lurer på om lekeplassen din er offentlig eller privat i utgangpunktet, kan du se på reguleringsplanen på arealplaner.no. Hvis lekeplassen er regulert som “felles lekeplass”, så er den i utgangpunktet privat og er den regulert som “ballfelt”, “offentlig lekeplass” eller “lek” så er den nok i utgangspunktet offentlig.

Hvordan kan jeg få støtte til lekeplassutstyr?

Da kan du søke om midler til sektor for kultur for midler.

Hvis du leser her kan du finne ut hvem som har ansvar og hvordan du søker.

Les gjerne vår lekeplassnorm før dere søker og bestiller lekeapparat. Slik at en vet det er innenfor den normen kommunen har.

Ønsker du å gjøre noe selv?

Det viktigste her er og ha en avtale med grunneier, både om det er privat eller offentlig lekeplass.

Offentlige lekeplasser

Kommunen rekker ikke over alle lekeplassene, og ønsker og oppfordrer til samarbeid med velforeningene om disse lekeplassene.

Skal dere gjøre et arbeid på offentlige lekeplasser, skal en kontakte avdelingsleder for park og idrett i sitt område før det gjøres noe.

På offentlige lekeplasser, kan dere hjelpe til med å gjøre ting hvis det ønskes. Når arebidet utføres, må avdelingslederne holdes oppdatert på arbeid, slik at de kan komme innom og sjekke om alt er ok.

Har du behov for hjelp, så kan du bare ta kontakt.

Private lekeplasser

For å gjøre kommunikasjonen enklere så forholder vi oss kun til velforeninger.

På private lekeplasser, kan kommunen hjelpe med enkelte ting. Slik som:

  • Vi kan hjelpe til med å kjøre til grus til lekeplassen og sand til sandkasser hvis det skulle være ønskelig. Her vil vi kun komme med lass til lekeplasse, også er det opp til velforeningen selv og spa ut det gamle og dra utover det nye.
  • Vi kan også stille med maling til levegger på lekeplassen. Men da må avdelingsleder for området bli kontaktet på forhånd, slik at den kan godkjenne bruken.
  • Vi vil også kunne bistå med rådgivning i forhold til lekeutstyr osv.