Tilskuddsordninger

Karmøy har flere tilskuddsordninger innen kultur. Det kan søkes støtte til ordinær drift av frivillige lag og foreninger, til virksomhet for eldre, tilskudd til festivaler, reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg og til nærmiljøanlegg. 

Kommunale tilskuddsordninger

 

Aktivitetskort, dekning av medlemskap i en organisasjon og friplasser i Karmøy kulturskole

Karmøy kommune ønsker at alle barn og unge skal kunne ha en innholdsrik fritid uavhengig av familiens økonomi. Det er derfor utviklet tre ordninger med målsetning om at alle skal kunne få kulturopplevelser og delta aktivt i frivillige lag og organisasjoner. Søk her om aktivitetskortet, dekning av medlemskap og kontingent og friplasser i kulturskolen.

Retningslinjer for kommunale tilskuddsordninger innen kultur

Eksterne tilskuddsorninger