Miljøsamarbeidet Karmøy, Tysvær og Haugesund

Karmøy, Tysvær og Haugesund kommuner har siden 2002 hatt et miljøsamarbeid innen natur- og miljø. Målet er å bidra til et mer naturvennlig og bærekraftig lokalsamfunn på Haugalandet gjennom samarbeid og utveksling av ideer, erfaringer og kompetanse.