Slik beregnes eiendomsskatt for privatpersoner

Eiendomsskatt er en form for kommunal skatt som kommunestyret kan vedta. Denne skatten går i sin helhet til kommunen, og kommunen har full kontroll over den. Skattesatsen generelt på eiendommene i kommunen er på 7 promille, men vi har et unntak for bolig- og fritidseiendommer med eget bad/wc og kjøkkendel, på 2,8 promille. Bunnfradraget for eiendomsskatt er på 935.000 kroner. 

Snarveier til tekst:

Er du næringsdrivende så se informasjon om næringseiendommer her

Hvem får regningen?

Fakturaen for eiendomsskatten blir normalt sendt til eieren av eiendommen, men kan også sendes til den som disponerer eiendommen eller den som står oppført som kontaktperson for eiendommen. Hvis det er flere eiere, vil fakturaen bli sendt til den som står oppført øverst i grunnboken, eller den av eierne som har størst eierandel.

Logg inn på Min side for å se beregning av eiendomsskatt for din eiendom

Hvordan betales den?

Eiendomsskatten faktureres sammen med andre kommunale avgifter som vann, avløp og renovasjon, og deles opp i like deler gjennom hele året. Totalbeløpet som skal betales fremgår av skatteseddelen som sendes til hver enkelt eier, du kan også finne totalbeløpet, beregning, samt hva du skal betale på din neste faktura ved å besøke Min side.

Kan en få utsettelse?

Langvarig utsettelse

Hvis en skattyter har reduserte inntekter på grunn av sykdom eller lignende og i tillegg ikke har formue til å betale eiendomsskatten, kan han eller hun søke formannskapet om langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av utlignet eiendomsskatt. Vedtak om nedsettelse eller ettergivelse fattes for ett år om gangen, og klage over formannskapets vedtak sendes til kommunestyret.

Kortvarig utsettelse

For kortvarig betalingsutsettelser skal søknad rettes til regnskapskontoret.

Slik søker du om langvarig utsettelse

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for langvarig utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt. Søknaden må være fullstendig dokumentert før den kan behandles. Søknadsskjema finner du her.

Hvordan regnes eiendomsskatten ut?

Størrelsen på eiendomsskatten avhenger av tre faktorer:

  • Skattetakst basert på boligverdien fra Skatteetaten. 
    Kommunen bruker boligverdien fra to år tilbake i tid. For eksempel vil eiendomsskatten bli beregnes i 2023 basere seg på boligverdien fra skattemeldingen i 2021.
  • Promillesatsen
  • Bunnfradraget per boenhet.
    En boenhet er normalt en selvstendig del av en boligeiendom med egen inngang, og som har rom godkjent for opphold, matlaging, bad/toalett og ivaretar nødvendige krav til lysforhold og brannsikkerhet med mer.

Utregning av  eiendomsskatten

I eksempelet under viser vi utregning av eiendomsskatt for en eiendom med boligverdi fra Skatteetaten.

Utregning av eiendomsskatt for private
Type Kroner
Boligverdi fra Skatteetaten: 2.500.000
Det skal skattes av 70% av boligverdi (fastsatt av staten) 1.750.000
- Bunnfradrag for 1 boenhet 935.000
= Eiendomsskattegrunnlaget 815.000
x promillesats: 2,8 promille
Eiendomsskatten for eiendommen i året 2.282

Slik klager du

Karmøy kommune tar betalt for eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert boliger. De fleste boliger blir vurdert med utgangspunkt i boligverdien fra Skatteetaten. Kommunen vil kun vurdere boliger selv dersom det mangler boligverdi fra Skatteetaten av ukjente årsaker.

Boligverdien er feil

Boligverdi er en anslått verdi på boligen din fra Skatteetaten. De bruker opplysninger som eier har gitt i skattemeldingen om primærareal, byggeår og boligtype. Du kan sjekke disse opplysningene og korrigere eventuelle feil i skattemeldingen din.

Hvis det er feil i faktaopplysningene i skattemeldingen din, for eksempel feil areal eller gnr/bnr, må du gi beskjed til Skatteetaten. Dette gjelder også hvis du mener at boligen din er verdsatt høyere enn markedsverdien.

Hvis du ønsker å korrigere en feil som påvirker eiendomsskatten din fra i år, må du be Skatteetaten om å rette feilen fra to år siden.

Du kan lese mer om forandring av boligverdi på skatteetaten.no

Feil i bunnfradraget, nedsettelse eller ettergivelse av spesielle grunner

Du trenger kun å gi beskjed til eiendomsskattekontoret i kommunen hvis det er feil antall bunnfradrag.

Du kan søke om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten. Søknad om nedsettelse eller ettergivelse kan kun innvilges dersom det er spesielle grunner som gjør at det vil være svært urimelig å kreve deg for eiendomsskatt.

Du sender inn søknad om disse tingene på dette skjemaet.

Hvordan behandles klagen?

Klagen utredes av eiendomsskattekontoret, og videresendes sakkyndig takstnemnd for vurdering og vedtak. Dersom du ikke får fullt medhold i klagen i sakkyndig takstnemnd, videresendes den til Overtakstnemnd for eiendomsskattesaker. Sakkyndig takstnemnd og overtakstnemnd for eiendomsskattesaker er oppnevnt av kommunestyret.

Hvor sender jeg klagen?

Klage på boligverdi (formuesgrunnlag) sendes til Skatteetaten.
Se mer info på skatteetaten.no

Andre klager sendes per brev til:

E-post til: post@karmoy.kommune.no
Eller
Karmøy kommune
v/Eiendomsskattekontoret
Postboks 167
4291 Kopervik

​Annen informasjon om eiendomsskatt

​Her finner du eiendomsskattelistene