Bestilling av situasjonskart og nabolister

Du skal i forskjellige saker bestille kart eller nabolister til saken din. Eller ønsker målebrev (Matrikkelbrev), eller andre ting som er knyttet til din eiendom.

Er du profesjonell næringsaktør? Da kan du lese mer på våre næringssider.

Bestilling av:

  • situasjonskart til bygge- og delingssaker (ikke eldre enn 6 måneder)
  • nabolister til bygge- og delingssaker
  • situasjonskart til oppmålingssaker (ikke eldre enn 6 måneder)
  • situasjonskart til krav om retting av eiendomskartet (ikke eldre enn 6 måneder)
  • Målebrev/Matrikkelbrev
  • Matrikkelkart
  • Kartdata til prosjektering (f.eks. SOSI, DXF) se e-torg
  • og mye mer

Må gjøres via en av nettjenestene som kommunen har avtale med: