Velkommen til Borgaredalen!

Avfall som ikke skal i dunkene hjemme, eller som ikke kan leveres til butikker, skal leveres i miljøparken. 

Åpningstider Borgaredalen:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08:00-15:30

Torsdag: 08:00-18:00

Lørdag: 08:30-14:00

Klokkeslett for stenging markerer siste tidspunkt for å komme inn. 
Du har fremdeles tid til å sortere etter dette.

Borgaredalen miljøpark holder stengt søndager, helligdager, påskeaften, julaften, nyttårsaften, samt offentlige fridager. Onsdag før Skjærtorsdag samt Pinseaften stenger parken kl 12.

Telefon Borgaredalen: 90 07 49 03

Adresse: Borgardalen 110, 4250 Kopervik

 

Hva koster det å levere avfall? 

Les mer om priser i Borgaredalen, renovasjonsabonnement og hva pengene går til på denne lenken

Nå kan du kjøpe kompost av hageavfall i miljøparken

Bilde av kompost med hjullaster - Klikk for stort bildeKomposten er laget av hageavfall og egner seg utmerket som jordforbedringsmiddel

Vi har for tiden et midlertidig utsalg av kompost som vi har laget av hageavfallet dere har levert inn. Prisen er kun 200 kroner per tonn, og vi kan bistå med lasting. Hagekompost er et langtidsvirkende gjødsels- og jordforbedringsmiddel som kan benyttes som toppdekke i bed eller rundt busker, eller moldes inn i stedegen jord. Ved bruk av kompost vil jordkvaliteten på sikt forbedres, jorden vil bli luftigere og få et rikholdig mikroliv. Selv om komposten har en gjødslende effekt kan næringskrevende planter kreve noe tilleggsgjødsling gjennom sesongen. Komposten er svakt basisk og må derfor ikke benyttes til surjordsplanter som Rhododendron, Thuja osv.

Unngå å plante direkte i kompost, men komposten kan med fordel benyttes til å lage jord/plenblanding dersom den blandes med ca. 70 % (volum) sand eller annen uorganisk jord eller annet vekstmedium. Når du kjøper komposten får du utlevert en varedeklarasjon som gir mer informasjon. Les mer under ofte stilte spørsmål om avfall.

Ombygging i miljøparken

Vi oppgraderer hele miljøparken slik at det skal bli lett å sortere rett, og for at vi skal klare å oppfylle nye myndighetskrav til sortering og deponidrift. Vi bygger ny gjenvinningsstasjon, renseanlegg for å ta ut miljøgifter av vann som siger gjennom deponiet, nytt hageavfallsmottak, vaskestasjon for anleggsmaskiner og renovasjonsbiler og utsalgsområde for hagekompost for å nevne noe. Anleggsarbeidet betyr at det er trangt for både oss og deg, og gjør at vi til tider må flytte rundt på hvor du skal sortere enkelte avfallstyper. Vi beklager dette, og ber alle vise forståelse og ta hensyn innenfor anleggsområdet. Kontrakten for bygging av selve gjenvinningsstasjonen er tildelt til Veidekke, og stasjonen vil tas i bruk etter sommeren 2025.

Illustrasjon av den nye gjenvinninsstasjonen - Klikk for stort bildeIllustrasjon av den nye gjenvinningsstasjonen

Tips til levering av avfall

  • Spør oss hvis du er usikker på alt skal kastes
  • Betaling via kort, vipps eller kontanter
  • Sorter avfallet godt før du kommer
  • Bruk gjennomsiktige sekker om du trenger sekker
  • Det er trangt på plassen nå mens vi venter på ny stasjon. Takk for forståelsen og for at du viser hensyn!

Alt som inneholder batterier kan være brannfarlig. Sorter som elektrisk avfall!

Bilde av tre gutter som holder elektriske produkter og røyk som siver opp - Klikk for stort bilde

Lurer du på noe? Sjekk ofte stilte spørsmål om avfall  

Levering av asbest

Asbest er helseskadelig og asbeststøv kan føre til lungekreft og sterkt nedsatt lungekapasitet. Asbest skal pakkes inn i tett, gjennomsiktig bygningsplast og skal være tydelig merket “asbest” før ankomst i miljøparken. Asbest blir videresendt til et annet deponi, så det er viktig at alle leveranser er godt pakket inn. Biler med asbest som ikke er pakket inn vil bli bortvist for pakking. Hver abonnent kan levere inntil 1000 kg asbest før det koster noe.  Sjekk videoen nedenfor for å se hvordan du skal levere asbest!

Hvis du skal fjerne asbest på egen eiendom, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese. Vær obs på risikoen for å støte på asbest ved renovering, fjerning av fasadeplater, kapping av rør o.l. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, så risikoen for å støte på asbest er størst i hus bygd før 1980. Det kan likevel være asbest i hus bygd fram til 1986. Trykk her for mer informasjon.

 

Er båten klar for et nytt liv? 

Bilde av omlastingsmaskin som løfter opp en fritidsbåt som skal gjenvinnes - Klikk for stort bilde

Det er svært viktig at gamle båter leveres inn og ikke havner i naturen. Nedbryting av plastbåter går sakte og ender som mikroplast. Vi tar derfor imot utrangerte fritidsbåter gratis. Fjern elektrisk avfall og alle kjemikalier først. Dette leveres også gratis hos oss.  Vi sender båtene videre til vår underleverandør Ecofiber i Stavanger som materialgjenvinner båtene av glassfiber og metall. Dersom båten er under 15 meter/ 50 fot, kan du søke om 1000 kroner i pant fra Miljødirektoratet. Vrakpant-ordningen gjelder også kajakk, kano og seilbrett. Fartøyene må ha hardt skrog, så eks gummibåter omfattes ikke.

 Trykk her for lenke til skjema og informasjon om ordningen. 

Vis fram forhåndsutfylt skjema sammen med båten, og få det godkjent og stemplet av vektmottaket i Borgaredalen. Vi har gjort det gratis å levere inn båter opp til 23 fot for å bidra til minst mulig forsøpling. 

Er båten din større enn 23 fot? Da melder du inn båten til Ecofiber på ecofiber.no. De vil da ta kontakt å avtale henting. Det kan eventuelt bli en egenandel for transporten.