Hva koster avfallet?

Alt avfall som samles inn og mottas i miljøparken blir transportert til behandlingsanlegg som i størst mulig grad tar vare på ressursene i avfallet. Noen avfallstyper får vi betalt for å levere til behandlingsanlegg, men de fleste må vi for transport og behandling for å levere. Jo bedre vi alle sorterer, jo lavere totalkostnad får vi derfor. Renovasjonen finansieres etter selvkostprinsippet. Det betyr at abonnentene betaler akkurat det tjenesten koster, verken mer eller mindre. Vi jobber for å sikre kostnadseffektive løsninger, og du kan bidra med best mulig sortering. 

Hvordan du betaler for avfallet

I Norge er det lovpålagt å ha renovasjonsabonnement. Det betyr at alle private boenheter betaler for at vi skal tilby dunker og hente avfall, samt for å ha tilgang til miljøparken. Det er med på å dekke kostnad til biler, maskiner, personell, administrasjon og investering og drift av både miljøpark og innsamling. Det dekker også deler av det det koster å sende avfallet du leverer til behandling. I tillegg er det en variabel avgift i miljøparken som du betaler når du kommer i vekta, og et kostnad per tømming av restavfallsdunken. Det skal dekke resterende kostnad knyttet til avfallet. 

Bilde av en haug med emballasje av glass og metall - Klikk for stort bildeNoen avfallstyper får vi betalt for, så jo bedre du sorterer, jo lavere kostnader må dekkes av gebyret

Nå er det lønnsomt å sortere enda bedre

De nye renovasjonsbilene er utstyrt med antenner som registrerer når dunkene blir tømt. Det betyr at vi fra januar 2024 gikk over til en gebyrmodell som gjør det ekstra lønnsomt for deg å sortere riktig.

 Her kan du lese mer om den nye modellen. 

 

Priser 2024

 

Renovasjonsavgift og dunker

Renovasjonsavgift, private
Tjeneste Kroner
Grunngebyr, bolig og fritidsbolig 1.804
Kostnad per tømming av restavfall, 140 liter (standard dunk) 78
Kostnad per tømming av restavfall, 240 liter 131
Kostnad per tømming av restavfall, 370 liter 206
Kostnad per tømming av restavfall, 660 liter 368
Årsgebyr, bolig felles beholderløsning 3.191
Årsgebyr, hytte felles beholderløsning 2.425
I tillegg til grunngebyr vil det være inntil 26 årlige tømmegebyr basert på størrelse på restavfallsdunk og tømmehyppighet.

Forhåndsbetalt ekstrasekk for restavfall kan kjøpes i innbyggerkontakten på Rådhuset, bibliotekene (Norheim, Kopervik, Åkra og Skudeneshavn) samt i miljøparken. Sekken koster 67 kroner. 

Byttegebyr for endring av størrelse på husholdningsdunker: 450 kroner.

 

Priser Borgaredalen miljøpark 

Borgaredalen miljøpark, privat
Type levering Pris
Personbil, stasjonsvogn 117
Liten varebil, tilsvarende 4 m2 240
Liten henger (opptil og med 2,5 m lengde, 1 m høyt lass) 240
Stor varebil over 4 m2 440
Stor henger (over 2,5 – 4 m lengde, 1 m høyt lass) 440
Tonnpris privat (store lass og ved tvil) 1235
Farlig avfall, opp til 1 tonn årlig og elektrisk avfall gratis
Dekk på felg, pris pr. stk 55
Hageavfall liten mengde 65
Hageavfall stor mengde 130
Hageavfall, tonnpris privat 650
NB! Dersom du har avfall i både bil og henger, betaler du for begge deler.

 

Disse prisene gjelder kun for husholdningsabonnenter i Karmøy kommune. Priser for renovasjon og levering i Borgaredalen for organisasjoner og bedrifter finner du under portalene "Frivillighet" og og "Frivillig".