Hva koster avfallet?

Alt avfall som samles inn og mottas i miljøparken blir transportert til behandlingsanlegg som i størst mulig grad tar vare på ressursene i avfallet. Noen avfallstyper får vi betalt for å levere til behandlingsanlegg, men de fleste må vi for transport og behandling for å levere. Jo bedre vi alle sorterer, jo lavere totalkostnad får vi derfor. Renovasjonen finansieres etter selvkostprinsippet. Det betyr at abonnentene betaler akkurat det tjenesten koster, verken mer eller mindre. Vi jobber for å sikre kostnadseffektive løsninger, og du kan bidra med best mulig sortering. 

Hvordan du betaler for avfallet

I Norge er det lovpålagt å ha renovasjonsabonnement. Det betyr at alle private husstander betaler for at vi skal tilby dunker og hente avfall, samt for å ha tilgang til miljøparken. Renovasjonsabonnementet er med på å dekke kostnad til biler og anleggsmaskiner, transport og behandling av avfall hos ulike behandlingsanlegg, personell, administrasjon og investering og drift av både renovasjonsbiler, dunker og miljøparken. I Renovasjonsabonnementet dekker deler av det det koster å sende avfallet du leverer i miljøparken til behandling. I tillegg er det en variabel avgift i miljøparken som du betaler når du kommer i vekta. Det skal dekke resterende kostnad knyttet til avfallet du har med deg. 

Bilde av en haug med emballasje av glass og metall - Klikk for stort bildeNoen avfallstyper får vi betalt for, så jo bedre du sorterer, jo lavere kostnader må dekkes av gebyret

Ny gebyrmodell i vente

De nye renovasjonsbilene som kommer i høst er utstyr med antenner, og alle dunkene er utstyrt med en brikke. Det betyr at vi etter hvert kan gå over til en differensiert gebyrmodell som gjør det ekstra lønnsomt for deg å sortere riktig. Du vil da betale et grunnbeløp for tilgang til tjenesten, og for at vi skal hente avfall hjemme hos deg. I tillegg betaler du et variabelt gebyr basert på hvor mange ganger vi henter restavfall hos deg. For et standard abonnement med 140 liters beholder vil det koste 70 kroner per tømming (2023 pris. prisen for 2024 vedtas i budsjettbehandlingen). Du betaler ingenting ekstra for de andre avfallstypene. Hvis du sorterer godt og lager lite restavfall, kan du sannsynligvis hoppe neste tømming. Da betaler du 70 kroner mindre. Det er med andre ord slik at det du sorterer riktig i de andre avfallstypene som matavfall og plastemballasje koster deg ingenting, men om du kaster det i restavfallet trenger du flere tømminger som også koster noe mer. For å unngå tømming må du sørge for at restavfallsdunken ikke er satt fram for tømming på tømmedag. Du vil få mer informasjon om dette før vi starter den nye gebyrmodellen.

Den nye modellen skulle opprinnelig startet andre halvår 2023, men siden de nye bilene leveres senere enn planlagt, blir oppstarten forsinket. De nye bilene har antenner som registrerer tømmingen. Først når disse tas i høst kan vi sjekke at alt fungerer. Vi må være trygge på at vi har riktig kobling mellom ca 19.000 abonnenter og 65.000 dunker, og at alt utstyret fungerer. Det vil være for kort tid fra bilene kommer til faktura for siste termin sendes ut. Vi regner derfor med at den nye gebyrmodellen trer i kraft 1. januar 2024. Da starter også kommunen med månedlig fakturering av avgifter. Det gjør det enklere å se sammenhengen med tømmingene og fakturaen som kommer få uker senere.  

Dagens priser - 2023

 

Renovasjonsavgift og dunker

Renovasjonsavgift, private
Tjeneste Kroner
Grunngebyr, bolig og fritidsbolig 1.625
Tømmegebyr 140 liter restdunk 70
Tømmegebyr 240 liter restdunk 120
Tømmegebyr 370 liter restdunk 185
Tømmegebyr 660 liter restdunk 330
Årsgebyr bolig med felles dunkløsning 2.875
Årsgebyr fritidsbolig med felles dunkløsning 2.185
I tillegg til grunngebyr vil det være inntil 26 årlige tømmegebyr basert på størrelse på restavfallsdunk og tømmehyppighet.

Priser Borgaredalen miljøpark 

Borgaredalen miljøpark, privat
Type levering Pris
Personbil, stasjonsvogn 90
Liten varebil, liten henger (opptil og med 2,5 m lengde, 1 m høyt lass) 185
Stor varebil, stor henger (over 2,5 – 4 m lengde, 1 m høyt lass) 340
Tonnpris privat (store lass og ved tvil) 950
Farlig avfall, opp til 1 tonn årlig og elektrisk avfall gratis
Dekk på felg, pris pr. stk 55
Hageavfall liten mengde 60
Hageavfall stor mengde 120
Hageavfall, tonnpris privat 215
NB! Dersom du har avfall i både bil og henger, må du betale for begge deler.

 

Disse prisene gjelder kun for husholdningsabonnenter i Karmøy kommune. Priser for renovasjon og levering i Borgaredalen for organisasjoner og bedrifter finner du under portalene "Frivillighet" og og "Frivillig".