Norheim skole

Norheim skole er en barneskole lokalisert på fastlandssiden i Karmøy. Vi har rundt 260 elever og vår målform er bokmål. 

Luftfoto av Norheim skole som viser hovedbygg og uteområdet.  - Klikk for stort bilde

Elever og ansatte har lenge fokusert på å ta vare på miljøet på Norheim skole. Vi er miljøsertifisert med "Grønt flagg". 

Vår visjon: “Klart vi kan!”

Informasjon Norheim skole

banner med tekst og bilde

Karmøy kommune legger vekt på at elever i skolen skal få et høyt faglig pedagogisk tilbud som legger til rette for lek, kreativitet, lærelyst og mestring.

De skal møte trygge ansatte som tar ansvar for gode relasjoner i et inkluderende felleskap.

Elevene skal oppleve å bli lyttet til og kunne medvirke i egen hverdag. De skal kunne bruke kunst- og kulturuttrykk som fremmer skaperglede, engasjement og utforskertrang. 

 "Trygg, aktiv og nysgjerrig"