Ny i Norge

Velkommen til Karmøy. Denne sida er beregnet på deg som har flyttet til Karmøy fra et annet land. Kommunen har ansvar for noen behov du som nyinnflyttet har. 

Karmøy er et "fargerikt felleskap" med innbyggere med bakgrunn fra mange land og kulturer. Noen er flyktninger eller asylsøkere, andre er arbeidsinnvandrere. 

Du får god hjelp til å forstå det norske samfunnet og de tjenestene du har krav på via nettsiden norge.no. Det er en veiviser til digitale tjenester (selvbetjeningsløsninger) fra statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner. Norge.no gir deg også informasjon om hvordan du kan kommunisere på nett med det offentlige og velge digital postkasse.

Helsetjeneste

Karmøy kommune har egen helsetjeneste for flyktninger, asylsøkere og innvandrere.

Voksenopplæring

Integreringsavdelingen ved NAV Karmøy-Bokn har ansvar for å ivareta kommunens lovpålagte oppgaver innenfor voksenopplæringsfeltet. Dette inkluderer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, grunnskoleopplæring og spesialundervisning.

Formålet med introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.
Voksne som ikke har fullført eller har mangelfull grunnskoleopplæring, har rett til å ta se fagene de trenger for å få vitnemål.

De som ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.

Les mer på sida til Karmøy voksenopplæringssenter (KVOS) 

Spesielt for deg som kommer fra Ukraina

Nettsida Ny i Norge samler informasjon fra offentlige myndigheter som kan hjelpe deg i din nye hverdag i Norge. Du blir kjent med dine rettigheter og plikter. Informasjonen er tilpasset deg som er voksen og som har søkt eller skal søke beskyttelse som følge av krigen i Ukraina.

Karmøy kommune har også ei nettside om konsekvenser av krigen i Ukraina