Søke barnehageplass

Alle som er født innen 30. november 2023, og ønsker plass i 2024 har rett på plass fra august. Frist for å søke barnehageplass er 1. februar 2024. Tilbud om barnehageplass sendes i søkeportalen 15. februar.

Det er samordnet opptak i kommunale og private barnehager, og dette innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerliste. Du kan søke både private og kommunale barnehager i ønsket rekkefølge, og det er mulig å prioritere et antall barnehager. Ved tildeling av plass vil du motta et skriftlig tilbud.

Oversikt kommunale og private barnehager

 

Søke barnehageplass

 

Skjema for å søke om betalingsreduksjon

Vedtekter for Karmøys kommunale barnehager (DOCX, 22 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Her finner du informasjon om foreldrebetaling, makspris, søskenmoderasjon samt moderasjonsordninger for familier med lav inntekt.