Kommunens ledelse

Karmøy kommune er organisert som en tradisjonell trenivåorganisasjon med kommunedirektør, tre etater og virksomheter. Den politiske organiseringen omfatter fire hovedutvalg.

Organisasjonskart som viser ledelsen i Karmøy kommune. Grafikk.  - Klikk for stort bilde

 

For politisk organisering - gå til demokrati og medvirking.

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er øverste leder for de som er ansatt i kommunen. Karmøys kommunedirektør heter Vibeke Vikse Johnsen. Hun ble ansatt 5. mars 2018. Det er ca. 3 600 personer i kommunen. De er inndelt i tre etater og kommunedirektørens stab.

Lederlaget

I ledergruppa si har kommunedirektøren tre kommunalsjefer –  for teknisk, helse og omsorg og oppvekst og kultur – samt stabssjef.

  • Kommunalsjef teknisk: Eiliv Staalesen
  • Kommunalsjef helse- og omsorg: Nora Olsen-Sund
  • Kommunalsjef oppvekst og kultur: Bjørn Andersen
  • Stabssjef: Øystein Daviknes Hagerup

Primærfunksjoner

Kommunedirektørens primærfunksjon er å gi støtte og oppfølging overfor organisasjonen.

Kommunedirektøren har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhet. Dette omfatter hele tjenestetilbudet, all planlegging, økonomi og personalforvaltning.