Vi kan tilby

Som offentlig aktør er kommunen en trygg og forutsigbar arbeidsgiver både når det gjelder lønn, arbeidstid, permisjonsordninger, forsikringer og pensjon.