Rask psykisk helsehjelp

Personer over 18 år med behov for korttidsbehandling for nylig oppstått angst, depresjon av mild til moderat grad eller stress og belastningsplager, kan ta kontakt med rask psykisk helsehjelp på telefon 52 81 16 30.

Målsettingen er at tjenesten skal gis raskt, men det kan likevel oppstå venting.

Ved akutte kriser, selvmordstanker eller alvorlige psykiske lidelser kan du ta kontakt med legevakten på telefon: 116 117 (alle dager, hele døgnet).

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Kognitiv terapi er støtte i å mestre livsproblemer og endre tankemønstre og/eller atferd. Det er også fokus på å øke evnen til å håndtere vanskelige følelser.