Rask psykisk helsehjelp

Personer over 18 år med behov for korttidsbehandling for nylig oppstått angst, depresjon av mild til moderat grad eller stress og belastningsplager kan få rask psykisk helsehjelp.

Målsettingen er at tjenesten skal gis raskt, men det kan likevel oppstå venting. 

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. De fleste tilbys kurs, deretter assistert selvhjelp dersom det er behov. Kognitiv terapi er støtte i å mestre livsproblemer og endre tankemønstre og/eller atferd. 

Det er også fokus på å øke evnen til å håndtere vanskelige følelser.

Akutt 

Ved akutte kriser, selvmordstanker eller alvorlige psykiske lidelser kan du ta kontakt med legevakten på telefon: 116 117 (alle dager, hele døgnet).