Metalldetektor på kommunal grunn

For å lette mulighetene for metallsøkere på kommunal grunn har det blitt laget generelle retningslinjer som sier noe om hvor en har lov og søke med metalldetektor. Eneste kommunen ber om er å rapportere inn hvor og når en skal søke.

Det er lurt før en begynner, og gjøre seg kjent med Riksantikvarens veileder for privat bruk av metallsøker her.

Hvilke eiendommer kan en få tillatelse?

I områder hvor Karmøy kommune er grunneier er det tillatt å søke med metalldetektor på følgende steder:

Kommunale industriområder

Dyrka mark

Parker, men ikke på arealer som klippes av plenklipper, eller i bed.

Friområder, men vit at det finnes offentlige friområder hvor kommunen ikke er grunneier.

Strender, men kun på selve sanden, der det ikke er noe vegetasjon.

Lekeplasser

Er du litt usikker på om det er kommunal grunn, så kan du se på kartet og finne gårds- og bruksnummer, og ta kontakt med Servicetorget for å finne ut hvem som er grunneier.

Eiendommer hvor en ikke kan få tillatelse

Det er i utgangspunktet ikke tillatt med bruk av metalldetektor på følgende steder:

Alle arealer hvor det benyttes plenklipper.

Utmark

Kommunale boliger

Omsorgsboliger

I vegetasjonen på sandstrender

Registrerte kulturminner, eller områder båndlangt etter kulturminneloven.

Mulighet til å få dispensasjon?

Det kan søkes om dispensasjon til bruk av metalldetektor på steder hvor det i utgangspunktet ikke er tillatt. Søknaden sendes til post@karmoy.kommune.no og adresseres til rådgiver park og utemiljø.

Vilkår for at en kan få tillatelse

Det kan kun benyttes spade til gravingen. Gravingen skal utføres slik at det fører til minst mulig merke i etterkant. Forslag til hvordan en gjør det får du forklart her:

Sett spaden ned 3 av 4 sider av den firkanten du vil spa

Ta opplaget forsiktig opp

Jord du tar opp legges på et tett underlag, for eksempel en presenning eller lignende.

Søk gjennom joda på underlaget for å se om du finner det du skal.

Når du har funnet det du ønsker, tar du jorda tilbake i huller og legger topplaget fint tilbake på plass.

Det er ikke lov i områder avmerket på kulturminnesøk.no

  • Kulturminneloven skal følges. Eventuelle funn av gjenstander omtalt i loven skal leveres inn til rett myndighet.
  • Si ifra til kommunen om hvor og når du skal søke gjennom å sende en e-post til post@karmoy.kommune.no