Jeg vil ut på tur

På Karmøy har vi en fantastisk natur! Det er mye å se og oppleve. 

Bilde fra turområde i Visnes - Klikk for stort bildeDet er mange fine turområder i Karmøy kommune, bildet er fra Visnes.

 

Turkart 

Kommunen har en egen nettside for turkart, hvor du kan se turstier og hvilke vann du kan fiske i. Det er også en oversikt over hvor du ikke kan fiske på grunn av vasspest. Se turkartportal her

Du kan også finne turer på UT.no

TellTur

Det er gøy å registrere turene sine. Derfor er Karmøy kommune med på TellTur. Det er et elektronisk system for turregistrering. På nettsiden eller i appen kan du hvert år finne 12 ulike turmål i varierende terreng og natur. 

Les mer om TellTur på telltur.no

Bålbrenning

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Dette betyr at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er tillatt å grille hjemme i egen hage og på tilrettelagte grillplasser. 

Ellers i året skal det meldes inn til brannvesenet hvis du skal fyre opp bål.

For Karmøy kommune er det Haugaland brann og redning IKS som har ansvar for dette.

Les mer om bålbrenning på brannvesenets nettsider

Fritidsfiske

Det er i Karmøy kartlagt 100 sjøfiskeplasser langs land og 43 fiskevann der alle har tilgang på fiske. Det er ulike regler for fiske i sjøen og i ferskvann. Og det er ikke alle vann en har lov å fiske i.

Les mer om fritidsfiske her

Er det trygt å gå på isen?

Det er svært mange vann i Karmøy kommune. Kommunen har derfor valgt ut syv vann for ismåling i tilknytning til de større tettstedene i kommunen. Målingene er utført som en service for kommunens innbyggere og er kun en orientering om den generelle is-situasjonen. Målingene gjelder kun vannet som er målt, isdybden varierer fra vann til vann. 

Karmøy kommune kan aldri garantere at isen på et vann er trygg – det presiseres at en hver som beveger seg på islagte vann alltid gjør det på eget ansvar. Og at det er anbefalt og utføre egne målinger i området en ferdes.

Ismåling, rutiner & anbefalinger

Motorferdsel i utmark

Loven om motorferdsel i utmark gjelder ikke bare utmark, men også vassdrag.

Når vi ferdes i naturen er det ikke ønskelig å høre en konstant during av motorlyd. Formålet med loven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivselen.

Hvis du vil vite mer om motorferdsel i utmark og vassdrag, kan en se på veiledningen fra Miljødirektoratet

Ellers kan du lese motorferdselloven på lovdata.no

Her kan du søke eller melde om motorferdsel i utmark