Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Eksempler er støy, forurensning, mobbing og dårlig hygiene.

  • Vi fører tilsyn med helsemessige forhold i forskjellige virksomheter, som barnehager, skoler, svømmebasseng, tatoveringsstudioer, solarier og campingplasser.
  • Vi behandler klagesaker om blant annet støy, lukt, støv og skadedyr.

Våre arbeidsoppgaver

Innen miljørettet helsevern jobbes det blant annet med:

  • Tilsyn og godkjenning av barnehager og skoler og en rekke andre virksomhetstyper.
  • Behandling av klagesaker (støy, lukt, avfall, forurensning og liknende) etter forskrift om miljørettet helsevern.
  • Rådgivning og veiledning i saker der miljøet kan påvirke helsen.
  • Uttalelser i plan- og byggesaker.

Miljørettet helsevern er en viktig del av folkehelsearbeidet, og er tatt inn som eget kapittel i folkehelseloven. 

Kommunen skal ha oversikt over og ha jevnlig kontroll av ulike virksomheter som påvirke folks helse. Eksempel på virksomheter er barnehager, skoler, industri, restauranter etc.

Kommunens ansvar for miljørettet helsevern kan ivaretas med ulike virkemidler – gjennom veiledning/rådgivning, tilsyn og deltakelse i planarbeid og samarbeidsorganer.

Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig for tjenesten.