Miljøfaktorer fra industrien

I forbindelse med næringsområdet i forbindelse med Norscrap, Dupont og Husøy har virksomheter som medfører støy, lukt og støv til nærliggende boligområder rundt. Denne siden vil gi deg svar på noen av utfordringene med næringsvirksomhetene på disse områdene.

Hvis du ønsker å henvende deg til kommunen om saker som gjeld Husøy ber vi om at du sender e-post til post@karmoy.kommune.no.

Miljøfaktorer fra Husøy

Husøy er regulert til næringsområde og havn, og har flere ulike virksomheter. Noen av virksomhetene medfører støy, lukt og støv til nærliggende boligområder på Avaldsnes, Karmsund, Snik og Vormedal. Denne siden vil gi deg svar på noen av utfordringene med næringsvirksomheten på Husøy.

Hvis du ønsker å henvende deg til kommunen om saker som gjeld Husøy ber vi om at du sender e-post til post@karmoy.kommune.no.

Hvordan rapporterer jeg?

Rapportering av lukt og forurensning gjøres via “miljøportalen”  Husøy.lukter.no

Miljøfaktorer fra Dupont (tidlegere FMC)

Det er Miljødirektoratet som er forurensningsmyndighet for DuPont. Det vil si at Miljødirektoratet har gitt DuPont en utslippstillatelse som gir vilkårene for utslipp og internkontroll. Miljødirektoratet fører også tilsyn med DuPont, siste tilsyn var i 2018.

Utslippsløyve og tilsynsrapport kan leses på Norskeutslipp.no

Miljøfaktorer fra Norscrap

Norscrap er et stål- og skrapjernmottak som ligger ved Sund mot Vedavågen.

Virksomheten har en midlertidig utslippstillatelse fra Fylkesmannen som har stilt en rekke krav til undersøkelser de neste 3 årene. På denne siden vil det som er av offentlig informasjon være tilgjengelig.