Miljøfaktorer fra Husøy

Husøy er regulert til næringsområde og havn, og har flere ulike virksomheter. Noen av virksomhetene medfører støy, lukt og støv til nærliggende boligområder på Avaldsnes, Karmsund, Snik og Vormedal. Denne siden vil gi deg svar på noen av utfordringene med næringsvirksomheten på Husøy.

Hvis du ønsker å henvende deg til kommunen om saker som gjeld Husøy ber vi om at du sender e-post til post@karmoy.kommune.no.

Hvordan rapporterer jeg?

Rapportering av lukt og forurensning gjøres via “miljøportalen”  Husøy.lukter.no