Trafikksikkerhet

Karmøy skal være en trafikksikker kommune. Du kan bidra til trafikksikkerheten ved å kjøre forsiktig og passe på at du for eksempel klipper hekken din for å få fri sikt. 

Kommunens arbeid med trafikksikkerhet skal bidra til at flere kjenner seg trygge som myke trafikanter. Det arbeides med et særlig fokus på barn og unge. Karmøy skal være en kommune som legger til rette for at flere velger å gå og sykle.