Jeg vil sette opp stillas eller container

Skal du sette opp stillas eller sette ut en container på kommunal veigrunn, så må en søke om arbeidsvarsling om det er greit. Men for da å søke må en få noen som har riktig kurs til å gjøre det.

Grunnen til at en må søke om dette er for å sikre at gående og kjørende har god fremkommelighet. Les mer om veiledningene under: