Hvem har ansvar for hvilken vei?

Kommunen har ikke ansvar for alle veiene i kommunen. Vi har forskjellige typer veger med forskjellige ansvarlige.

Vi har følgende typer veier:

  • private
  • kommunale
  • fylkeskommunale
  • statlige

Tilbakemeldinger på veivedlikeholdet på veien, som brøyting og strøing, må gis til veieier. For offentlige veier må en huske å skille mellom hva kommunen, fylkeskommunen, og vegvesenet har ansvar for.

Kommunal eller privat vei?

Kommunale veier

Karmøy kommune har ansvaret for veivedlikeholdet på kommunale veier. 

Har du noe du vil melde feil om på kommunal vei kan du gjøre det på Citizen

Private veier

Vedlikehold på private veier må brukerne av veien selv stå for, gjennom private avtaler.

Hvilke veier er kommunale?

Det er spesielt viktig at du sjekker om din vei er med i våre roder. Spesielt de som har behov for hjemmehjelp. I kartet under kan du se hvilke veier som kommunen har ansvar for.

Hvis veien ikke er merket, så er det å anse som en privat vei. Det kan være feil på kartet, og mener du din veg skulle vært kommunal, så si ifra, så kan kommunen ta en nye sjekk på det.

Europa- og riksveger

Her er det statens vegvesen som har ansvar for vedlikeholdet. Meldinger om manglende vedlikehold på dette veinettet må meldes på tlf 175 (tast 1 for veg og trafikkmeldinger).

Hvis du vil vite mer om vintervedlikehold hos vegvesenet kan du ser her.

Fylkesveger

Her er det fylkeskommunen som har ansvar for vedlikeholdet. Meldinger om manglende vedlikehold på dette veinettet må meldes gjennom deres kanaler. 

Hvis du vil vite mer om vedlikeholdet deres kan du lese mer her